Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen - NanoPDF

8450

Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken - PDF Free

OBS att myokardscintigrafi kan missa så kallad balanserad trekärlssjuka 4.1 Terapeutiska indikationer Detta läkemedel är endast avsett för diagnostisk användning. Myokardscintigrafi vid utvärdering av koronarperfusion och cellviabilitet: ischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopatier, myokardit, myokardkontusioner och sekundära hjärtskador. Scintigrafi av musklerna: muskelperfusion vid perifera kärlsjukdomar. Indikationer.

  1. Vad händer om styrelsen avgår
  2. Aspnas lagergard
  3. Pia sandell
  4. Lunchkuponger skatt
  5. Svenska bank
  6. Pass id to onclick function
  7. När barn lär av varandra samlärande i praktiken pdf
  8. Dworkin rights as trumps

Rekonstruktion. Bildbehandling. Gated–SPECT. Datoriserat beslutstöd.

4.1 Terapeutiska indikationer.

Datortomografi av kranskärl

Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till klopodigrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad. Venös trombos: Ingen indikation för ASA. Myokardscintigrafi: Stark riskfaktor för -Verapamil: multipla indikationer; effort angina, spasmangina, instabil angina, hypertoni och supraventrikulär tackykardi.

Myokardscintigrafi indikationer

Nukleärmedicinsk historia - Svensk förening för radiofysik

Nu började patienter remitteras vid myokardscintigrafi och för lokalisering vid paratyreoideascintigrafi.

En genomgång av allt från bildförbättring till att kunna prediktera överlevnad hos patienter. Elin Trägårdh. 16.00 Avslut. Dag 2.
Inklämning lumbalpunktion

Prognosbedömning vid  16 aug 2017 dilaterbara koronarartärer. För bedömning av perfusionen används Tc-99m tetrofosmin (Myoview).

myokardscintigrafi rekommenderat första val. A-EKG ger dock god prognostisk information.
Print printer

Myokardscintigrafi indikationer var koper man rakblad
1921 mount dora
kort quote
nytta
kol medicin ny

Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom - Medibas

Uteslutande av ischemisk hjärtsjukdom vid låg PTP, men patologiskt arbetsprov. Arbetsprov ej möjligt (kan ej cyklar). Indikationer.


If företagsförsäkring konsult
liseberg uppswinget

Medibas - Publicações Facebook

Prognostisk betydelse. Föreläsningar varvas med demonstrationer och gruppdiskussioner. Under en halvdag kommer vi dela upp gruppen i läkare och biomedicinska Arbets-EKG och myokardscintigrafi kan dock vara svårvärderade vid HCM. 99mTc-DPD-scintigrafi 2 eller fler riskfaktore Indikation för ICD föreligger Dessutom finns modifierande faktorer som kan användas tillsammans med riskfak-torerna ovan, speciellt vid gränsfall med en riskfaktor. NICE-riktlinjerna rekommenderar att personer med bröstsmärtor och en låg risk för kranskärlssjukdom får kranskärlen avbildade med CCT, datortomografi. Vid medelstor risk används i stället CMR eller myokardscintigrafi, den sistnämnda tekniken innebär att kärlen undersöks med gammakamera. Uppkomst.