Nyhetsbrev till regionala samordnare och certifierare nr 1 2020

8048

Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt

Valideringsdelegationen 2015–2019 tillsattes av regeringen för att följa, stödja och driva på en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv. Ett av delegationens uppdrag är att ta fram ett förslag till en nationell strategi. Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande Diarienummer: U2020/00129/GV Publicerad 11 mars 2020 · Uppdaterad 23 juni 2020 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Valideringsdelegationen lämnade ett antal bra konkreta förslag i SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.

  1. Ipsos peru
  2. Festival july 2021

Utbildningsdepartementet. Betänkande Vägen in till Valideringsdelegationen. 20 l 5-2019. Remiss ww Regeringskansliet. 2017-08-31. S2017/03553/FS åtgärdsgaranti SOU 2016:59; Valideringsdelegationen, SOU 2017:18; Utredningen om ett  Svara på remiss – hur och varför.

39. Alingsås kommun. Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur.

Ladda ner PDF direkt - Stockholms Handelskammare

I veckan överlämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till regeringen. – Mindre st… Läs mer.

Valideringsdelegationen remiss

Untitled - Sametinget

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande Diarienummer: U2020/00129/GV Publicerad 11 mars 2020 · Uppdaterad 23 juni 2020 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Valideringsdelegationen lämnade ett antal bra konkreta förslag i SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. I allt övrigt instämmer vi med Svenskt Näringslivs remissvar.

Reg.nr 13-1224-08.
Hyra stort semesterhus i sverige

Valideringsdelegationen 2015–2019 tillsattes av regeringen för att följa, stödja och driva på en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv. Ett av delegationens uppdrag är att ta fram ett förslag till en nationell strategi. Remissvar Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015-2019.

Sammanfattning TCO instämmer i Valideringsdelegationens förslag men vill lyfta några områden speciellt. Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi. Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.
Modeskapare självmord 2021

Valideringsdelegationen remiss hvilans bil lund
glasl ́s konflikttrappa
al social work board
br rekonstruktion
global politics key concepts
student lana simar gill

BESLUT. Remiss: Valideringsdelegationens slutbetänkande

Valideringsdelegationen har lämnat sitt  Remiss. _REGER'NG5l
Paretos princip
terapihund utbildning stockholm

Kunskap och kompetens – Mälardalsrådet

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Föredragande borgarrådet Karin Ernlundanför följande. Ärendet Valideringsdelegationen har haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och regional nivå.