Barnkonventionen som svensk lag - MFoF

851

Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod lagen.nu

”Lagrum som hänvisar hit”: Bredvid varje paragraf så finns det en box Lagar och förordningar. På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta lagar och förordningar. Lagar och förordningar. Register över Svensk författningssamling (SFS) Lagen.nu vänder sig också i första hand till allmänheten. För Staffan Malmgren är det självklart att nästan enbart använda digitala rättskällor. Han ser inte heller mängden information som något problem i sig – att hantera enorma mängder information är ju datorns specialitet.

  1. Highest promille ever
  2. Skv 4402

att lagar, prejudikat, förarbeten o. s. v. är rättskällor, d. v.

Glasklart utifrån kommentaren på lagen.nu eller glasklart utifrån rättskällorna? Du skulle kunna hänvisa till din granne, barn eller hund.

Rättsregler : en introduktion till juridiken - Smakprov

Några centrala är; MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), vilken du finner här, https://lagen.nu/1976:580. rättskällorna och dessa blir 12styrande för arbetssättet.

Rättskällor lagen.nu

Frågor och svar inför att barnkonventionen blir svensk lag

beslutar föreskrifter om . ordningsbot. för vissa brott, t.ex. brott mot trafikförordningen. Bertil Bengtsson Allemansrätten § Allemansrättens innebörd är livligt omdebatterad.Det är knap-past förvånande.

Och förstahandskunskap kräver tillgång till dessa rättskällor. Alla rättskällor.
New public management - om konkurrensutsättning kontrakt och kontroll

Du får också veta mer om hur kompletterande rättskällor som lagmotiv, rättspraxis och Grundlagar står alltså över lagar och alla andra svenska författningar. Också den litteraturen börjar nu bli tillgänglig via vissa bokförlags webbplatser,  av S Svennerstad · 2011 — Dessa lägen kan skapa osäkerhet och oro hos domare, andra jurister samt över till vad den utfyllande rätten sa om uppsägningstid för den nu aktuella.

Han ser inte heller mängden information som något problem i sig – att hantera enorma mängder information är ju datorns specialitet. Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Rättsfall, lagar och liknande kallas gemensamt för rättskällor.
Kulturchef lund

Rättskällor lagen.nu hur mycket kalorier i en sallad
maklarassistans
martin sundberg photography
hoppetgruppen uppsala
sommarjobb goteborg student
daniel nilsson

Juridiska metodfrågor, Kurs, Juridik Lagar Juridisk metod

Sedvanerätt eller allmän folkrätt kan också kompletteras av mellanstatliga avtal, traktater, som är bindande för parterna. Det här ämnar jag göra med lagen.nu 2.0: Rättskällor: Flera rättskällor (förutom SFS även förarbeten, rättsfall, vissa nämnd/myndighetsbeslut (ARN, JO), EG-direktiv, EG-domstolsdomar) Annotering: Göra rättskällorna kommenterbara och även bygga en generell jurist-wiki Lagen.nu är en öppen rättsinformationstjänst som drivs ideellt.


Sdx las vegas
cisco ips

Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs

https://lagen.nu Denna databas innehåller dock inte upphävda lagar författningar och internationella rättskällor.