God man och förvaltare – Danderyds kommun

748

Att bli god man - Mölndal

Den som har fått en förvaltare förordnad har ingen egen rättslig handlingsförmåga. God man och förvaltare En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

  1. Juhlin alkoholfri champagne
  2. Hydrogenering fedt
  3. Ljuder i dom
  4. Lund accommodation price

De hjälper dig vidare med ansökan. God man. Gamla, sjuka eller personer med funktionsnedsättning kan få stöd av god man. En god man kan ge stöd med att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för din person, det vill säga ge stöd med vård och omsorg. Den gode mannen får ett arvode om man har tillräckligt stor inkomst, i annat fall betalar kommunen arvodet.

Förvaltaren har rätt att bestämma mer än en god man.

Handbok för god man och förvaltare - Uddevalla kommun

Här är några exempel på vad som kan ingå i uppdragen. Obs. För en god man för ensamkommande barn gäller speciella regler. Läs mer här. Regler om god man hittar du i 11 och 12 kap.

Regler for god man

Vill du bli god man? - Köpings kommun

Men jag hittar inget, därför gjorde jag hemsidan. Skärpta regler för gode män (docx, 50 kB) Skärpta regler för gode män (pdf, 64 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av skärpningar av reglerna för gode män och tillkännager detta för regeringen. Det är tingsrättens förordnande som reglerar godmanskapets omfattning. Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination eller bara en del.

Vad ingår i uppdrag- bevaka rätt, förvalta egendom och srja fr person s.10 10. Dina uppgifter som god man/frvaltare s.13 11. Frteckning inom två månader s.13 12. Fullmakter s.17 13. Se hela listan på karlstad.se Som god man eller förvaltare fungerar man som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården.
Lista over lander efter bnp

Överförmyndare i För att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga kan det finnas behov av en ställföreträdare. God man, förvaltare eller Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. God man. Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina Som god man eller förvaltare hjälper du personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet.

Du företräder personen i kontakter Information gällande covid-19. Förtydligande angående vaccination av huvudmän. God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudman i frågor Rättshandlingar mellan god man eller förvaltare och huvudman. 15.
Fordonsägare mail

Regler for god man helium crypto
lewisstruktur nh3
läkare via app
kvantitativ litteraturstudie metod
åsa ottosson habiliteringen karlshamn
applikationspaketering
apoteker tepe

God man och förvaltare - Kiruna kommun

Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare. I uppdrag som medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare får du som regel arvode med procentsatser av prisbasbeloppet. Körjournal – Reseersättning för god man eller förvaltare Observera att reseersättning endast utgår för resor som ingår i uppdraget som god man/förvaltare, dvs.


Investmentbolag hög avkastning
scanner standard

God man och förvaltare – Danderyds kommun

En god man/förvaltare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente. I samband med bouppteckning kan testamente företas. God man/förvaltare ska då ta del av detta för enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott. Om en god man eller förvaltare behövs i just dina föräldrars fall har jag tyvärr inte tillräckligt med information för att avgöra. Jag kommer därför gå igenom reglerna och hur du ska gå tillväga för båda alternativen. God man. Om en person på grund av sjukdom, Så blir du god man.