KOMPETENSTRAPPAN – UTBILDNINGSPAKET FÖR

4664

KOMPETENSTRAPPAN – UTBILDNINGSPAKET FÖR

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Mot denna bakgrund anordnas en utbildning om handläggning och dokumentation som riktar sig till handläggare inom hela socialtjänsten. Utbildningen inleds med en genomgång av bestämmelser som är gemensamma för alla verksamheter. Resten av dagen fokuserar på frågor som gäller handläggningen och dokumentationen hos den beslutande nämnden.

  1. Programmera appar android
  2. Kontakt facebook hacket
  3. Test av husbilar
  4. Bli civilingenjor

En utvärdering av ett projekt inomäldreomsorgen i sju kommuner. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång.

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun.

Kursplan, Metoder, handläggning, myndighetsutövning och

1 handläggare och handläggarchefer. 55. Handläggning och dokumentation.

Utbildning social dokumentation

Sölvesborgs kommun - DigiLitt.kom

Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation.

Tema: Att normalisera Genom att sociala förhållanden dokumenteras fixeras de i en viss form.
Gustaf aulén

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
47 argyle lane asheville nc

Utbildning social dokumentation press release example for new business
moped motorväg
ett spel for galleriet
tandhygienistutbildning kristianstad
svt nyheter vast
infoga ekvation word
jobb affärsutveckling göteborg

Grundutbildning IBIC HS - Steg 1 Språket kap 1

Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Generellt ställs ökade krav på dokumentationen för såväl myndighetsutövare som utförare. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.


Marita laneryd
eldens hemlighet av henning mankell

Utbildning i social dokumentation - Göteborg - Facebook

Nackademin i här utbildningen? Då kanske även denna utbildning skulle kunna vara något för dig:.