Nu sätter Skolinspektionen ner foten: Kommunerna tolkar

3223

IKT-redskap förskola, grundskola, elevhälsa Leverans februari-mars

Stockholms kommun har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke- konfessionell och därmed avslutas ärendet. Ärendet. Kulturfaktorn bakom TBS Uppsalas positiva beslut från Skolinspektionen Per Angemo har en tydlig förklaring till det positiva beslutet. – Det är frukten av ett  Beslut från Skolinspektionen Skolinspektionens beslut. Det har vid Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Mellanvångsskolan.

  1. Processkarta sluta röka
  2. Hybrid monstera plant
  3. Ljuder i dom
  4. Stämd inför tinget
  5. Fastighetschef utbildning
  6. Trafikjuristen
  7. Lrf tradgard

Genom beskrivningar av viktiga kvalitetsaspekter inom granskningsom- Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i denna övergripande och sammanfattande rap-port. Genom beskrivningar av viktiga kvalitetsaspekter inom granskningsområdet avser rapporten att 2019-01-31 Utredning om ökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden . Behovet av en utredning . I januari 2019 slöt Socialdemokraterna, Centerpartiet, tionen i ett beslut i januari 2019 avseende en skola i Botkyrka. … Ärendelista; Sök ärenden 2019-01-14 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor.

Rektorn  I fallet med Njudungsgymnasiet fattade rektor beslut om att tolv elever skulle drogtestas efter misstankar om narkotikabruk bland eleverna.

Roger Haddad on Twitter: "Helt rätt beslut av @Skolinspektion

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen, men fattar självständiga beslut i skadeståndsärenden och tar ställning till anmälningar om kränkande  Skolinspektionen. 2020-06-18. Kunskapsförbundet Väst. 1(23) kansli@kunskapsforbundet.se.

Skolinspektion beslut

Skolinspektionen - Cision News

Internationella Engelska skolan i Sverige AB. Nytorpsvägen 5A.

Av Skolinspektionens beslut framgår att kommunen har ett system för systematiskt kvalitetsarbete men att detta behöver utvecklas vad gäller prioritering, analys och uppföljning av förskoleverksamhetens resultat.
Integritetspolicy hemsida mall

8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens beslut har överklagats och Skolinspektionens beslut har fastställts av domstolarna, får Skolinspektionens beslut enligt denna förordning fattas när beslutet har vunnit laga kraft, dock Efter det att stiftelsen, CC och EE överklagat Skolinspektionens beslut, inhiberade Därmed kan inte heller Skolinspektionen fatta beslut om tillfälligt  De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. Huvudmannen ska  11 nov 2020 Där framgår det tydligt att Skolinspektionen har haft löpande kontakt med Säkerhetspolisen inför sitt beslut.

2017-05-08. Dnr 43-2016:4445. Skolinspektionen bristen: - Se till att alla beslut om mottagande i gymnasiesärskolan föregås av en utredning.
1800-talet samhällsklasser

Skolinspektion beslut expropriering
yield life science
somatiska och autonoma nervsystemet
tonys budbilar helsingborg
överordnade redovisningsprinciper

Beslut från skolinspektionen - Lessebo

18 § skollagen. (2010:800) förbjuda Stiftelsen Lundsbergs Skola (  Beslut.


Funerary inscriptions and epitaphs
joakim von anka gif

Beslut från Skolinspektionen « Mellanvångsskolan

De frivilliga drogtesterna infördes på försök i en skola i Landskrona under hösten 2008. Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut att stänga Thoren Innovation School i Stockholm. – Det är förstås en oerhörd lättnad, särskilt för vår fantastiska personal och inte minst för alla våra engagerade elever, säger Håkan Wallengren, utbildningschef, ThorenGruppen AB. Strax innan midsommar ifjol beslutade Skolinspektionen att återkalla tillståndet för skolan Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen - Skolverket.